Tiski cvet

Tiski cvet (Palingenia longicauda) je prastara vrsta insekata iz grupe jednodnevnica. Naziv brupe potiče od kratkog životnog veka odraslih jedinki. Ovi insekti su nastali pre 200 miliona godina, u vreme kada su vodeni insekti počeli osvajati kopno.

Tiski cvet od najstarijih vremena očarava ljude lepotom boja i ljubavnim ritualom. Ljubavna igra tiskog cveta predstavlja jednu od najlepših prirodnih pojava na svetu. Sredinom juna, skoro do zalaska sunca, na hiljade tiskih cvetova zanesenih ljubavnim žarom leti iznad površine Tise u žurbi da do zalaska sunca i kraja njihovoh života ispune najveći prirodni nagon - produženje vrste.

Do pre nekoliko decenija, tiski cvet je bio rasprostranjen u mnogim većim rekama Evrope i Aziji. Danas je reka Tisa jedno od retkih utočišta ove vrste.

Obično sredinom juna, na pojedinim deonicama Tise, na površini vode se pojavljuju larve iz kojih se za samo nekoliko sekundi pojave nežni i šareni insekti. Nakon kraćeg sušenja, počinju da lete i sleću na priobalne biljke, čamce, čak i na ljude. To su sve mužjaci koji još uvek nisu spremni za parenje. Tek nakon svlačenja kožice postaće spremni za oplodnju ženke.

Ubrzo nakon mužjaka, iz vode se pojavljuju ženske larve iz kojih izlaze ženke tiskog cveta. I parenje počinje. Nakon parenja, mužjaci umiru veoma brzo. Ženke žive još neko vreme, taman toliko da na površinu vode izlegu 6 - 7 hiljada jajašca koja brzo tonu na dno. Posle toga umiru jer su im organi za varenje zakržljali pa se ne mogu hraniti, a energija koju su dobili iz larve se potrošila.

Iz jajašca koja su potonula na dno reke, za 2 - 3 nedelje se izlegu larve koje se ukopaju u glinovito korito reke gde rastu 3 godine. Hranu i kiseonik dobijaju iz vode.

Telo tiskog cveta je dugo oko 4 cm, a raspon krila je oko 5,5 cm.

 

Dodatne informacije