Stari zanati


Stari zanati na neki način predstavljaju i umetnost. Nekada su majstori svoj proizvod pravili sami od početka do kraja. Za neke od tih veština trebalo je pokazati maštovitost, trebalo je znati složiti boje i napraviti formu. Zato se zanat učio godinama. Sa razvojem industrije u izradi jednog proizvoda učestvuje veliki broj radnika. Svaki od njih je obučen za samo jedan segment proizvodnje što zahteva daleko manje znanje, a samim tim i jeftiniju radnu snagu. Pod naletom serijske proizvodnje, stari zanati su polako nestajali, a sa njima i osnova ljudskog etnografskog blaga koje nam pokazuje kakav nam je svet prethodio. U težnji da se to blago sačuva, poslednjih godina su osnovana brojna društva koja oživljavaju ove gotovo nestale veštine.Seoski turizam se može iskoristiti i da se nešto nauči. Tako danas u pojedinim selima pored osnovne turističke ponude, postoje i kursevi raznih zanata na kojima se može naučiti obrada keramike, drveta, heklanje, spremanje starih zaboravljenih jela...Cene kurseva se razlikuju, ali u proseku koštaju oko 20 evra.


Related Articles

 

Dodatne informacije