Nacionalni park ĐerdapNacionalni park “Đerdap“ je najveći nacionalni park Srbije. Odlikuje se veoma atraktivnim pejzažima i vidikovcima, izuzetno retkim biljnim i životinjskim vrstama, pećinama, potocima.

Sastoji se od više ambijentalnih celina. Planina Starica obiluje blagim usponima i lepim pejzažima pa je često posećuju planinari i rekreativci. U njenom podnožju smešteno je jezero Veliki Zaton. Na samo 10 km dugom prostoru Malog Krša, nalazi se veliki broj značajnih geomorfoloških objekata, vidikovaca, izvora, reka ponornica, vodopada, jama i pećina sa nakitom. Planina Miroč sa istoimenim selom, pored specifičnog pejzaža ima i posebne atrakcije: kanjon reke Gradašnice i pećinu Gradašnicu. 12 km od Majdanpeka se nalazi Valja Perast – prirodni kameni most visok 26 m (sličnih ima u Vratni). Pored Majdanpeka se nalazi i jedna od najvećih atrakcija ovog kraja – Rajkova pećina.


Do najlepših vidikovaca je teško doći bez vodiča, ali na putu od Velikog Gradišta prema Negotinu, koji najvećim delom prolazi pored Dunava, postoji više mesta sa kojih se pruža lep pogled. Jedno od njih se nalazi na deonici između Donjeg Milanovca i Kladova. Pored puta je urađeno odmaralište, a sa suprotne, rumunske strane je crkva i 40 metara visoka, u steni uklesana statua koja predstavlja starog rumunskog cara Decibela (Decebalus),  koji se u I veku borio protiv Rimljana. Posle nekoliko poraza, na kraju je 106. godine rimska vojska predvođena Trajanom odnela pobedu čime je tadašnja Rumunija postala rimska provincija, a Decibel je izvršio samoubistvo. Statua je rađena od 1994 – 2004 godine i koštala je preko milion dolara. Preko puta nje, na srpskoj strani, nalazi se Trajanova tabla vidljiva samo sa vode.Biljni i životinjski svet


Virovi Dunava i Đerdapskog jezera, staništa su najraznovrsnijih vrsta riba od kojih su najznačajniji: som, smuđ, klen, štuka, bucov, mrena, bodorka, crvenperka, deverika, šaran, kečiga. Pored Dunava, pecati se može i na jezeru Veliki Zaton (2 km od Majdanpeka).

Očuvane stoletne šume stanište su jelena, srna, divljih svinja, zečeva, lisica, šarenih tvorova, sova...Na Dunavu se sreće najraznovrsnija fauna ptica močvarnica, a u dolinama reka i nizijama mogu se naći prepelice, fazani i jarebice.

Od velikog broja biljnih vrsta, posebno su značajne one čija se brojnost u Evropi znatno smanjila: mečja leska, koprivić, orah, jorgovan, medunac, kostrika, zlatna paprat, ruj, zelenika.


Istorijski spomenici


Nacionalni park "Đerdap" je jedini u Srbiji i jedan od retkih nacionalnih parkova u Evropi koji se odlikuje tolikim bogatstvom istorijskih spomenika da ih je teško nabrojati:

Dunav je ovde nekada bio granica Rimskog carstva, tako da na celom toku Dunava nema toliko rimskih spomenika kao u u Đerdapu ( Dijana, Trajanova tabla, Trajanov most, rimski put). Na ulazu u Đerdapsku klisuru stoji srednjovekovni Golubački grad, a na izlazu svedok turske dominacije, tvrđava Fetislam. Tu je i Lepenski Vir, najstarije otkriveno praistorijsko naselje, staro više od 8000 godina. Na arheološkom lokalitetu "Okno"  se nalazi praistorijski rudnik (3800 – 3200 p.n.e), gde je pored 40-ak okana otkriven veliki broj alatki izrađenih od rečnih oblutaka i jelenskih rogova.


Kontakt
Nacionalni park Đerdap 030-590-778   
Veb sajt: Nacionalni park Đerdap
Nacionalni park Djerdap - karta

*Fotografije iz ove galerije su iz arhive Nacionalnog parka Đerdap


Related Articles

 

Dodatne informacije