Tomindan

 

Datum: 6. oktobar

Sveti Toma, poznat i kao "Neverni Toma", videvši čuda koja je Isus činio, krenuo je sa njim i postao jedan od 12 apostola. Kada je čuo da je Isus vasrkrao, Toma je bio sumnjičav i želeo je da se lično uveri. Da bi ga uverio, Gospod je dođe pred njega na šta Toma uzviknu "Gospod moj i Bog moj". Od tada je ostao nadimak "Neverni Toma".

Po Vaznesenju Gospodnjem, Tomi je kockom dopalo da ide na propoved u Indiju. Tamo je mnoge preobratio u hrišćanstvo. Knez Muzdije, besan zbog toga što mu je Toma krstio ženu i sina, poslao je vojnike koji su ga pogubili. Kasnije je Muzdije i sam primio hrišćanstvo, nakon što su mu zemljom iz apostolovog groba izlečiili drugog sina.

 

 

Dodatne informacije