Crkva LazaricaCrkva Lazarica je crkva brvnara posvećena je Sv. Knezu srpskom Lazaru. Njen nastanak vezuje se za prolazak srske vojske u pravcu Kosova i pričešća dela vojske na ovom mestu. Predpostavlja se da je ovde, na trećem kilometru od Prolom Banje pričešćen deo vojske i da su samo za tu priliku izgradili crkvu brvnaru koja je tek kasnije posle kosovske bitke i pogibije kneza Lazara prozvana Lazaricom. Međutim, postoje i oni koji tvrde da ju je lično knez Lazar podigao i to pravdaju time da mnoga sela u okolini imaju veze sa knezom Lazarom i prolaskom srpke vojske, na putu za Kosovo. Tako za  selo Dankovići blizu Kuršumlije  kažu da je tu knez Lazar predanio, u mestu Trpeze je večerao, a u mestu Prolom je rekao: ,,Pevajte moja vojsko nek se sve prolama. Nek čuju Turci da se Srbi ne boje nikog osim Boga”.


Crkva Lazarica


Crkva Lazarica


Ne zna se tačno koliki je vek bio te prve crkve brvnare, ali je sigurno da pod najboljim okolnostima to nije bilo duže od dva veka. Pored brvnare i danas postoje nadgrobni spomenici iz XIV i XVI veka. Ova sadašnja crkva brvnara izgrađena je na starim temeljima koji se pominju još u XIV veku, a sagrađena je posle doseljavanja Srba sa Golije na ove prostore 1890. godine. Preci današnjih stanovnika Proloma, na ovom mestu pronašli su šljive koje tu rastu i uvijaju se oko svoje ose. Te šljive i sada postoje i uvijaju se, kako stare tako i mladice i izgledaju kao da ih je neko silom uvrtao. Meštani pričaju da su pokušavali da ih presade na druge lokacije, ali tamo rastu pravo i ne uvrću se.


Crkva Lazarica

Crkva Lazarica


Postoje dve legende o uvijanju šljiva. Prema jednoj, šljive se uvrću od žalosti za knezom Lazarom i njegovim vojnicima koji su pošli u smrt i uvijene šljive simbolizuju slogu i jedinstvo. Druga verzija kaže da se šljive uvrću u pravcu Kosova gledajući za vojnicima koji su se pričešćivali i prolazili pokraj šljiva.


Turistička organizacija Kuršumlije
027-380-963                                 
Prolom Banja - karta

Related Articles

 

Dodatne informacije