Tradicija Srbije - Gusle

 

Gusle su jedan od najpopularnijih i najpoštovanijih elemenata srpske tradicije. Služile su za praćenje epskih pesama, odnosno kao pratnja junačkom kazivanju.

Njihovo poreklo nije utvrđeno. Neki smatraju da su ih doneli Sloveni prilikom seoba, dok ih drugi vezuju za Indiju i Persiju. Prvi pisani podaci o guslama potiču iz 1415 .godine kada se pominje srpski guslar na dvoru poljskog kralja.

U Etnografskom muzeju u Beogradu čuva se preko 100 gusala. Muzej se inače može pohvaliti velikom zbirkom instrumenata sa naših prostora.

 

Dodatne informacije