SalašiSalaš je vrsta zemljišnog poseda koji se sastoji od usamljene kuće sa poljskim imanjem. Uz kuću, tu su uvek  i ekonomske zgrade – štale i torovi, voćnjaci, vinogradi...Nekada ih je bilo u čitavoj Vojvodini, prema nekim izvorima preko 1000. Sa talasom industrijalizacije počeli su da nestaju jedan po jedan, da bi poslednjih godina počeli da se obnavljaju u turističke svrhe. U nekim od njih moguće je prespavati, dok je u druge moguće otići na dnevni izlet uz prethodnu najavu.

Salas Bosnjak - Sombor
Salaš Bošnjak


 

Dodatne informacije