Specijalni rezervat prirode Zasavica

 

 

Povezan tekst: Zasavica

Specijalni rezervat prirode Zasavica je oaza za oko 700 vrsta biljaka, 187 vrsta ptica, 24 vrste riba i veliki broj vodozemaca i gmizavaca. Isprepletanost vlažnih livada, šuma, širokih obala i same vode čini ram lepoti i raznovrsnosti sveta biljaka i životinja. Da bi ovaj svet bio očuvan, Zasavica i njeno priobalje površine 671 ha, stavljeni su pod zaštitu 1997 .godine. Iaoko je narod smatra barom, Zasavica to nije. Naime, rečica Zasavica je u ovom delu toliko usporena zbog bujnog biljnog pokrivača, da se stiče utisak da ne teče.

Riba Umbra krameri, poznata u narodu kao mrguda, u Srbiji živi jedino u Zasavici, kao i biljka Aldrovanda vesiculosa. Početkom 20.veka, donacijom Bavarske vlade, u zasavicu je vraćen njen nekadašnji stanovnik - dabar. Od ostale flore i faune značajni su sivi soko, mrka lunja, čapljica, crnoglava travarka, vidra, bela senica, beli i žuti lokvanj,testerica, iđirot.

 

Zacavica nudi mogućnost posmatranja ptica, sportskog pecanja, kampovanja, pešačenja, foto-safarija, vožnje čamcima i brodom. Za organizovane grupe đaka i studenata postoje jednodnevni i višednevni edukativni programi.

 

 

 

Srem

 

 

Turizam-srem-karta

Sremski Karlovci Sirmium, jedan od značajnih gradova Rimskog carstva nalazio se u Sremu Kada je carstvo nestalo, nestao je i Sirmium. Na žalost njegovi ostaci danas leže ispod Sremske Mitrovice, ali se pojedini delovi starog grada ipak mogu videti.

Na korak od Sremske Mitrovice leži ribolovcima i ljubiteljima ptica zanimljiva Zasavica. Ptice se mogu posmatrati i na poznatijoj Obedskoj bari. Od kulturno-istorijskih spomenika značajni su Fruškogorski manastiri i naravno jedna od najvećih tvrđava Evrope - Petrovaradinska tvrđava.

 

 

Fruskogorski manastiri
Zasavica Petrovaradinska tvrdjava

 

 

Srem - turistička karta

 

 

Srem - turistička karta

 

 

Sremski Karlovci

 

 

Sremski Karlovci leže na severoistočnim obroncima Fruške gore. U srednjem veku bio je to utvrđeni grad. Septembra 1521. godine, turska vojska predvođena sultanom Sulejmanom razorila je srednjevekovni grad koji nikada kasnije nije obnovljen. Pod Turcima su ostali sve do 1688. godine.

Nakon viševekovnih  turskih vojnih uspeha u Evropi, hrišćanske zemlje Austrija, Poljska, Venecija i Rusija se ujedinjuju i osnivaju alijansu pod imenom Sveta liga sa ciljem da Tursku zauvek vrate u Aziju. Udruženim snagama Turska sila najpre je zaustavljena kod Beča 1683. godine, a narednih godina je izgubila Budim i još veliki deo teritorija. Mir je potpisan na konferenciji u Karlovcima 1689. godine. Za mesto održavanja konferencije izabrano je brdo nedaleko od današnje kapele Gospe od Mira.  Kako se poslanici nisu mogli dogovoriti koja će strana prva ulaziti u improvizovanu baraku, prema logoru svake strane izgrađena su vrata. Pored toga, da bi za stolom svi bili ravnopravni, dogovoreno je da se pregovori održavaju za okruglim stolom. Ovaj događaj predstavlja prvu upotrebu okruglog stola u diplomatskim pregovorima u celom svetu. Nedaleko od ovog mesta, Austrijanci su  100 godina kasnije u znak sećanja na Karlovački mir, podigli Kapelu mira. Kapela je izgrađena u obliku turskog šatora, a južna vrata odakle su ulazile Osmanlije su zatvorena, što predstavlja želju da se Turci više nikada ne vrate.


Sremski Karlovci

 

Sremski Karlovci

 

Sremski Karlovci

 

Sremski Karlovci

 

 

Sremski Karlovci


Najznačajniji period za Sremske Karlovce počinje po završetku Velike seobe Srba 1690. godine. Prema povelji cara Karla VI Karlovci su od oktobra 1713. godine određeni za sedište arhiepiskopa-mitropolita Srpske pravoslavne karlovačke mitropolije. Samim proširenjem političkog značaja i nova uloga grada nametnuli su potrebu za konstruisanjem javnih građevina. Više od dva veka, bili su sedište političkog, kulturnog i duhovnog života srpskog naroda na teritoriji Austrougarske.

 

Sremski Karlovci


Oko centralnog trga, koji danas nosi ime poznatog pesnika Branka Radičevića, razvijao se istorijski centar. Barokna Fontana četiri lava u samom centru trga sagrađena je 1799. godine.  Crkva sv.Petra i Pavla potiče iz 1719. godine. Nova Saborna crkva je izgrađena na osnovu zalaganja mitropolita Pavla Nenadovića između 1758. i 1762. godine. Ikonostas ove crkve je delo Teodora Kračuna i Jakova Orfelina i predstavlja jedno od najznačajnijih dela srpskog baroka. Katolička crkva je izgrađena u toku 1768. godine.

 

Sremski Karlovci

 

Sremski Karlovci

 

Svoj današnji izgled Karlovci su dobili krajem XIX i početkom XX veka. Iz tog perioda potiču Patrijaršijski dvor, Palata ,,Stefaneum’’ i Bogoslovska škola. Ikonostas u kapeli patrijaršijskog dvora uradio je Uroš Predić. Sa preseljenjem Patrijaršije u Beograd 1920. godine, Sremski Karlovci gube svoj dotadašnji značaj.

Postavka iz istorije grada kao i iz života pesnika Branka Radičevića može se videti u Gradskom muzeju. Grob ovog poznatog pesnika iz epohe srpskog romantizma nalazi se na brdu Stražilovu, 4 km od varoši.

Svake godine se krajem septembra ili početkom oktobra održava veliki grožđenbal u čast vina zbog koga u ovaj grad vredi i posebno doći.

Sremski Karlovci - karta

 

Turistička organizacija Sremskih Karlovaca                               
021-882-127

Turistička karta Srema

 

 

 

Zasavica

 

 

Specijalni rezervat  prirode Zasavica je prostrano, biljnim i životinjskim svetom bogato močvarno područje na severu Mačve, udaljeno 6 kilometara od Sremske Mitrovice. Nastao je čestim menjanjem korita i izlivanjem Save i Drine. Ukupna dužina vodotoka Zasavice iznosi 33 km. Prosečna dubina je 2 – 3 m, a sloj šljunka i peska debljine nekoliko desetina metara pravi je prirodni filter kroz koji se voda filtrira na putu ka površini. Da je voda zaista čista potvrđuju i kolonije slatkovodnih sunđera i meduza koje mogu da žive samo u besprekorno čistoj vodi.

Posebnu vrednost rezervata čine ugrožene biljne vrste. Neke od njih se u Srbiji mogu naći samo ovde. Raznovrsnost biljnog sveta dovelo je do raznolikosti faune: 20 vrsta riba, retke vrste leptira, daždevnjaci, vidre, oko 190 vrsta ptica...Od ptica močvarica najzastupljenije su čaplje (siva, purpurna, bela...), patke, kormorani... Donacijom Bavarske u Srbiji ponovo žive dabrovi koji su na našim prostorima nestali ljudskim aktivnostima pre oko 200 godina. 30 dabrova je pušteno u Zasavicu 2004. godine, a sada ih ima 50.

 

Birdwatching Serbia

 

Posmatranje ptica

 

Zasavica

 

Centralno mesto rezervata je centar za posetioce uređen u etno stilu, izgrađen od drveta tako da se savršeno stapa sa okolinom. Izgrađena je 18 metara visoka osmatracnica, dolap, bircuz, etno soba. Organizuju se vožnje brodom, pešačke ture, a mogu se iznajmiti i čamci. Poseban program rezervata je očuvanje starih gotovo zaboravljenih vrsta svinja mangulica i domaćeg govečeta.

 

Zasavica

 

Zasavica

 

ZasavicaZa posmatranje ptičjeg sveta najbolje je rano jutro, a u periodu od 11-17h ćete ih videti vrlo malo. Treba znati još i to da je za turističke posete otvoren samo manji deo rezervata koji je pod trećim stepenom zaštite, tako da ako ipak želite foto-safari kroz ptičjim svetom najbogatijom zonom (prvi stepen zaštite), to je moguće uz pratnju vodiča, u malim grupama i uz prethodni dogovor. Postoji i mogućnost iznajmljivanja kreveta i pripreme hrane.

 

Udaljenost:
Beograd 80 km Valjevo 95 km

Kontakt
Pokret gorana
tel/fax: 022/614-300

Turistička karta

Zasavica - karta

 

 

 

Zasavica

 

Zasavica

 

Zasavica

 

 

Zasavica

 

Zasavica

 

Dodatne informacije