Crkve u PeterburguPre Oktobarske revolucije u Peterburgu je bilo preko 100 pravoslavnih crkava, da bi posle revolucije ostalo svega nekoliko. Veliki broj je bio srušen ili pretvoren u skladišta. Manji broj pretvoren je u muzeje i zahvaljujući tome sačuvao unutrašnje dekoracije. U takve spadaju na primer Isakijevska crkva (na slici) i Kazanska katedrala. Krajem osamdesetih godina prošlog veka, na početku Perestrojke, počela je obnova duhovnih objekata tako da danas u gradu ima preko 40 crkava i taj broj stalno raste.


Crkve u Peterburgu


Related Articles

 

Dodatne informacije