Pueblo Espanjol



Pueblo Espanjol, selo koje predstavlja "Španiju u malom", nastalo je tridesetih godina 20. veka i prikazuje i objedinjuje osnovne karakteristike arhitekture sela u Španiji.




 

Dodatne informacije