Pueblo EspanjolPueblo Espanjol, selo koje predstavlja "Španiju u malom", nastalo je tridesetih godina 20. veka i prikazuje i objedinjuje osnovne karakteristike arhitekture sela u Španiji.
 

Dodatne informacije