Znamenitosti Kijeva - Trg nezavisnostiTrg nezavisnosti (Maidan nezalezhnosti) je centralni trg u Kijevu. Reč "maidan" ima persijsko poreklo i znači trg, dok reč "nezalezhnost" znači nezavisnost. Trg je dobio ime 1991 .godine nakon raspada Sovjetskog Saveza i proglašenja nezavisne države Ukrajine. Tokom istorije, trg je više puta menjao ime. Iako je kvart u kom se nalazi postojao još u vreme Kijevske Rusije, naselje je tada bilo veoma slabo razvijeno. Do buma dolazi sredinom 19.veka i industrijske revolucije u Rusiji kada Kijev postaje treći najvažniji grad Ruske imperije. U tom periodu, nedaleko od Trga nezavisnosti, živeo je najslavniji ukrajinski pisac Taras Ševčenko. 1894. godine, kroz trg prolazi linija kijevskog tramvaja, prvog električnog tramvaja u ruskoj imperiji (započet 1892 ).


Maidan Nezalezhnosti Kiev


Nakon Oktobarske revolucije, trg dobija ime Sovjetski trg. Za vreme Drugog svetskog rata je pretrpeo teška oštećenja i uništene su gotovo sve stare zgrade. Crvena armija je prilikom povlačenja minirala zgrade u centru grada i aktivirala eksploziv sa udaljenosti od preko 400 km. Eksplozije se napravile veliku paniku među Nemcima i među civilnim stanovništvom koje je ostalo u gradu. Ovaj događaj predstavlja prvu upotrebu bežične aktivacije eksploziva u ratnim uslovima.


Maidan Nezalezhnosti Kiev


Po završetku rata, trg je potpuno obnovljen u tipičnoj neo-klasičnoj Staljinističkoj arhitekturi. Zbog izgradnje metroa, šezdesetih godina prošlog veka je opet pretrpeo velike promene.

Danas se ispod trga nalazi veliki tržni centar. Dalji planovi prediđaju rušenje Hotela Ukrajina (bivši Hotel Moskva) i izgradnju zgrade od 68 spratova.


Maidan Nezalezhnosti Kiev

 

Maidan Nezalezhnosti Kiev

 

Maidan Nezalezhnosti Kiev

 

Maidan Nezalezhnosti Kiev

 

Maidan Nezalezhnosti Kiev

 

Maidan Nezalezhnosti Kiev

 

Maidan Nezalezhnosti Kiev

 

Maidan Nezalezhnosti Kiev

 

Maidan Nezalezhnosti Kiev


Related Articles

 

Dodatne informacije