Podzemne cisterne - Yerebatan Sarnıcı

 

 

Jedan od glavnih problema antičkih gradova bio je kako osigurati snabdevanje pijaćom vodom u vreme opsada. Carigrad je u tu svrhu imao seriju velikih cisterni, od kojih su neke bile otkrivene, a neke pokrivene.

 

 

Yerebatan Sarnıcı Istanbul

 

 

Jedna od najvećih pokrivenih cisterni, poznata kao "Cisterna Bazilike", nalazi se u blizini dvorišta Aja Sofije. Sagrađena je za vreme osnivača grada Konstantina Velikog u 4. veku, a obnovljena u vreme vladavine Justinijana I u 6. veku. Duga je 141, a široka 73 metra. Krov sa lukovima i voltama od cigala nosi 336 stubova, podeljenih u 12 redova, visine 8 metara. Stubovi su kameni i imaju kapitele u korintskom stilu. Ovaj ogromni rezervoar, poznat po hladnoći i svežini vode, osiguravao je distribuciju vode za grad. Sličnu ulogu imao je Valensov akvadukt za istočnu obalu Mramornog mora, kao i Beogradski akvadukt za region Beogradskih šuma. Za vreme otomanskog perioda, rezervoar je imao aktivnu ulogu u snabdevanju vodom bašte Saraja od maja do oktobra.

 

 

Dodatne informacije