Devojačka kula - Kiz Kulesi

 

 

Kula je sagrađena na stenovitom ostrvcetu na ulazu u Bosfor iz Mramornog mora. Postoje brojne legende i verovanja o poreklu kule. Najromantičnija i najpoznatija je ona o carevoj ćerci i ispunjenom proročanstvu, prema kojoj je vizantijski car poslao ovde svoju ćerku da bi je spasio proročanstva koje je predskazalo da će lepa princeza umreti od ujeda zmije. Međutim, ni čvrsti zidovi nisu mogli promeniti sudbinu prinzece koju je ujela zmija skrivena u košarici sa grožđem. Ova tužna legenda je i dala današnje ime kuli - Devojačka kula.

 

Putovanje u Istanbul - Devojacka Kula

 

Za kulu se pouzdano zna da ju je sagradio vizantijski car Manojlo I u 12. veku, da bi iskoristio čvrst temelj za lanac koji bi po potrebi zatvarao plovidbu Bosforom. Kula je tada ograđena utvrđenim zidovima čiji se temelji još uvek vide pod vodom.

 

Oko 1545. godine, Turci su ceo zamak rekonstruisali u kamenu tvrđavu i postavili topove. Godine 1721. drvena kula je izgorela, a nova, 18 m visoka kula ponovo podignuta 1763. godine.

 

Danas je ova kula restoran i svetionik.

 

Dodatne informacije