Palata DolmabahčePalata Dolmabahče je izgrađena početkom XIX veka kada su se sultani preselili iz Topkapi palate iz koje su vekovima vladali. Za razliku od Topkapi palate koja je izgrađena u orijentalnom stilu, Dolmabahče palata je sagrađena po ugledu na evropske dvorove. Želja sultana da se približe Evropi vidljiva je na svakom koraku: cveće, fontane sa ribicama, ukrašene kapije...Jedan od najimpresivnijih detalja je 4,5 tona težak luster sa 750 lampi.


Dolmabahce Palace Istanbul


Kvart oko palate Dolmabahče se nalazi na evropskoj strani Bosforskog moreuza, na ulazu u Mramorno more, između Bešiktaša i Kabataša. Ovde se nekada sakupljala otomanska flota pred polazak u ratne pohode. Paviljoni i kraljevske lože podizani su uz obalu od 15. veka na ovamo. Zaliv je u međuvremenu punio mulj dok ga nije kompletno zasuo.Današnja palata izgrađena je u vreme Abulmedžita ( 1839 - 1861 ) pošto su prethodno porušene neke starije građevine da bi se dobio prostor za novu gradnju. Na taj način je stvoren veliki kompleks za sve dodatne i propratne građevine sa palatom u centru. Sama palata je izgrađena u periodu između 1842. i 1856. godine. Prvi deo i najveći salon je završen 1847. godine, a poslednji ddatum gradnje koji je zapisan iznad kapije Valide, navodi 1855. godinu.


Dolmabahce Palace Istanbul


Abulmedžit I se uselio u svoju rezidenciju u petak 7. juna 1856. godine. Tako je posle palate Topkapi, Dolmabahče postala nova rezidencija turskih sultana, izgrađena po uzoru na evropske dvorove. Ukupna površina koju palata pokriva iznosi 14.595 m2 i sadrži 334 sobe, 25 salona, 6 kupatila i 6 terasa. Stil je mešavina baroka, rokokoa i imperijalnog turskog stila.


Osnivač Turske Republike, Mustafa Kemal paša, preminuo je u Dolmabahče palati 10. novembra 1938. godine u sobi broj 71 u 9.05 časova, kada su zaustavljeni svi časovnici u palati.


Related Articles

 

Dodatne informacije