Plava džamijaPlava džamija (Sultanahmet Camii), unikatna džamija sa 6 minareta, dobila je ime po veličanstvenom sjaju preko 20.000 pločica od fajansa plavo - zelene boje. Podignuta je nasuprot Aja Sofiji, na skoro kvadratnoj osnovi 51.65x53.4 m. Centralna kupola je na visini od 46 metara i smeštena je na 4 polomljena luka i 4 pandantifa.


Plava Dzamija


Related Articles

 

Dodatne informacije