Koznik

 

 

Na 10 km jugozapadno od Aleksandrovca, na vrhu 922 m visokog kupastog brda, stoje ostaci srednjovekovnog grada Koznika. Vidici sa njega se pružaju na velika prostranstva Srbije.

 

Tvrdjava Koznik Fortress

 

Ne zna se tačno ko je osnovao grad, ali se pretpostavlja da su to učinili Kelti. Grad je imao značajnu ulogu u doba Nemanjića. Nalazio se na karavanskom putu za Dubrovnik, a najpoznatiji proizvod ovog kraja bilo je vino. Despot Stefan Lazarević ga sa 70 sela daje 1405. godine na upravljanje srpskom vlastelinu Radiču Postupoviću, koji je u narodnim pesmama poznat kao Rade Oblačić. Grad su spalili Turci, a i danas se uz malo sreće mogu naći ostaci ugljenisane pšenice i strela.

 

Tvrdjava Koznik Fortress

 

Koznik se nalazi na teško pristupačnom mestu. Prema predanju, materijal za gradnju iznošen je na kozama pa je grad po tome dobio ime. Domaćinstva okolnog sela bila su dužna da za potrebe tvrđave izrade određeni broj strela  po čemu je selo nazvano Strelari. Kasnije je selo po tvrđavi dobilo ime Koznica.

 

Tvrdjava Koznik Fortress


Danas je tvrđava sa 7 kula uglavnom dobro očuvana, dok se ostaci predgrađa samo naziru. Okolna brda, iako su bila ogoljena zbog paljenja u ratovima, sada su obrasla gustim šumama zahvaljujući radu gorana. Do starog grada vodi nekoliko šumskih staza. Jedna od njih polazi od sela Koznica. Pešačenje traje oko 45 minuta.

Tvrđava Koznik se nalazi na putu Aleksandrovac - Jošanička Banja.


Tvrdjava Koznik - karta

Related Articles

 

Additional information