Tvrđava ČembaloĐenovljanski trgovci su se prvi put pojavili na Krimu 1261 .godine. Koristeći slabljenje Vizantije, uspeli su da vrlo brzo preuzmu kontrolu nad trgovinom na Crnom moru. Glavna luka i administrativni centar đenovljanske kolonije bila je Kafa (današnja Feodosija). Kontrolni punkt na jugozapadnom Krimu bila je tvrđava Čembalo iznad današnje Balaklave. Nakon neuspelog pohoda na Kafu, 1354. godine tatarski han Džanibek zauzima Čembalo. Tatarsko '- đenovljanski problem je brzo rešen. Mirovnim ugovorom priznata je legitimnost boravka Đenovljana na Krimu, a tvrđava Čembalo je vraćena Latinima. Garnizoni Đenovljana na Krimu su bili malobrojni. Tako se garnizon u Čembalu sredinom 15. veka sastojao od svega 40 strelaca.


Cembalo Fortress


Cembalo Fortress


Život u Čembalu bio je strogo regulisan zakonom. Jedan od najvažnijih izvora prihoda Čembala bila je trgovina pa je zakonom bila strogo definisana trgovina zemljom, stvarima, robom, ljudima...Izvan grada živeli su uglavnom Grci koji su se bavili poljoprivredom, stočarstvom i ribolovom.


Kada su 1453 .godine Turci osvojili Carigrad, Đenovljani počinju da plaćaju danak Turskoj. Narednih godina su predueli niz radova kako bi ojačali tvrđavu jer su bili svesni da se Turci neće zaustaviti na tome. Ojačanje tvrđave im međutim nije pomoglo. Turci su na Čembalo krenuli sa preko 500 brodova, a brojnost do zuba naouružane armije se procenjuje na 30.000 ljudi. Ako je verovati turskom putopiscu Čelebiji, takva sila je toliko demolarisala Đenovljane da su pobegli bez borbe.


Cembalo Fortress


Tako se završilo prisustvo Đenovljana na Krimu, a počeo period Turske dominacije. Tatarski han je prihvatio vazalni odnos prema Turskoj, a u Čembalu se stacionirao turski garnizon. Novi domaćini dugo nisi vršili nikakve radove na ojačanju tvrđave sve do prve polovine 18. veka kada su osetili opasnost od Rusije koja je bila u ekspanziji, ali istorija se ponavlja i tvrđava je ponovo zauzeta bez borbe. Ovog puta predata je Rusima 1771 .godine. Tu se istorija Čembala kao tvrđave završava.


Za vreme Krimskog rata, tvrđava je izazivala pažnju Engleza, ali samo kao arheološki lokalitet.


Related Articles

 

Additional information