Kalemegdan

 

 

Kalemegdan je najznačajniji istorijski spomenik i istovremeno najveći park u Beogradu. Stoji na 125 m visokom grebenu, na ušću Save u Dunav. Ime potiče od turskih reči kale-tvrđava i megdan-borba.

Kada su Rimljani došli na ove prostore, zatekli su na teritoriji današnjeg Beograda keltsko naselje Singidunum, ali ne na mestu Kalemegdana. Radi zaštite od sve češćih upada varvarskih plemena, Rimljani počinju da grade prve bedeme koji će tokom II veka prerasti u prvo utvrđenje. Posle podele Rimskog carstva, tvrđava ulazi u sastav Istočnog rimskog carstva pod imenom Singidon. Izgrađena od belog kamena i uzdignuta na steni, tvrđava je dominirala nad ravnicom zbog čega joj Srbi daju naziv Beli Grad, odnosno Beograd. Najstrariji zapisi koji pominju ovo ime grada potiču iz 878. godine.


Kalemegdan Serbia

 

Tvrdjava Kalemegdan

 

Kalemegdan PicturesTokom vekova, tvrđavom su upravljali Vizantinci, Bugari, Mađari. Srpski car Dušan i knez Lazar pokušavali su da zauzmu grad, ali bez uspeha. Ugovorom sa Mađarima 1403. godine, despot Stefan dobija Beograd, ali je bilo predviđeno da posle njegove smrti grad bude vraćen Mađarima. Tada Beograd prvi put postaje prestonica Srbije. Za vreme njegove vladavine, a i kasnije od strane Mađara, tvrđava je znatno ojačana zbog stalne opasnosti od Turaka. Turci su grad opsedali više puta. Prvi put 1440. godine pod vođstvom Murata II. Nisu bili uspešni ni 1456. pod vođstvom Mehmeda II Osvajača, koji je tri godine ranije osvojio Carigrad i tako sa geografske garte izbrisao hiljadugodišnju vizantijsku državu. Osvojili su ga tek 1521. godine pod vođstvom Sulejmana II Veličanstvenog. Kalemegdan je naizmenično bio u rukama Austrijanaca i Turaka sve do 1807. godine kada ga na kratko osvaju srpski ustanici. Grad je konačno predat Srbima 1867. godine, nakon čega gubi vojni karakter i počinje da se pretvara u park. Tokom Prvog svetskog rata uništene su skoro sve zgrade u unutrašnjosti tvrđave.

 

Kalemegdan Belgrade

 

Kalemegdan BeogradPored toga što je veliki park, u tvrđavi se danas nalaze vojni i prirodnjački muzej, zoolooški vrt, crkva Ružica, Pobednik...Pobednik je rad vajara Ivana Meštrovića. Prvobitno je posvećen pobedi srpske vojske u Prvom balkanskom ratu i oslobađanju južnih srpskih krajeva od petovekovne turske okupacije. Kako je u međuvremenu počeo Prvi svetski rat, spomenik je postavljen tek 1928. godine, ali je dobio novo značenje. Nag muškarac simbolizuje preporod koji u Srbiju dolazi nakon kraja konzervativne turske i austrijske carevine. Muškarac u levoj ruci drži sivog sokola koji posmatra svet i pazi da zle okupatorske sile ne vaskrsnu, a u desnoj drži mač kao opomenu. Namerno ili ne, muškarac je okrenut prema Beču.

 

Kalemegdan Belgrade

 

Kalemegdan Images

 

Kalemegdan Belgrade

 

Kalemegdan Belgrade Fotress

 

Related Articles

 

Additional information