Bugarska - Rilski manastir

 

 

Rilski Manastir je najpoznatiji manastir u Bugarskoj i jedan od najvažnijih istorijskih spomenika na Balkanu. Osnovan je u X veku i više puta je stradao. U vekovima turske okupacije bio je centar očuvanja bugarskog jezika i kulture.

 

Rilski Manastir

 

Dodatne informacije